GALLERYPONGLEE


อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานบวชพระ
ถ่ายภาพจำนวนไม่อั้น เต็มเวลา หรือตามตกลง , ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปรับแต่ง แสง สี คมชัด ทุกภาพ , แต่งแนวๆให้ 100 ภาพ พ้รอมปริ้น 4x6 , DVD ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปก กล่อง สวยงาม , ส่งมอบงานภายใน 2 สัปดาห์
2,500
5 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,500
5 ชั่วโมง
13.00 - 18.00
3,500
10 ชั่วโมง
07.00 - 18.00
งานกิจกรรม
ถ่ายภาพจำนวนไม่อั้น เต็มเวลา หรือตามตกลง , ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปรับแต่ง แสง สี คมชัด ทุกภาพ , แต่งแนวๆให้ 100 ภาพ พ้รอมปริ้น 4x6 , DVD ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปก กล่อง สวยงาม , ส่งมอบงานภายใน 2 สัปดาห์
2,000
5 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,000
5 ชั่วโมง
13.00 - 18.00
3,000
10 ชั่วโมง
07.00 - 18.00
งานพิธีแต่งงาน
ถ่ายภาพจำนวนไม่อั้น เต็มเวลา หรือตามตกลง , ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปรับแต่ง แสง สี คมชัด ทุกภาพ , แต่งแนวๆให้ 100 ภาพ พ้รอมปริ้น 4x6 , DVD ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปก กล่อง สวยงาม , ส่งมอบงานภายใน 2 สัปดาห์
2,500
5 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,500
5 ชั่วโมง
13.00 - 18.00
3,500
10 ชั่วโมง
07.00 - 18.00
งานรับปริญญา
ถ่ายภาพจำนวนไม่อั้น เต็มเวลา หรือตามตกลง , ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปรับแต่ง แสง สี คมชัด ทุกภาพ , แต่งแนวๆให้ 100 ภาพ พ้รอมปริ้น 4x6 , DVD ไฟร์ภาพทั้งหมด พร้อมปก กล่อง สวยงาม , ส่งมอบงานภายใน 2 สัปดาห์
2,000
5 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,000
5 ชั่วโมง
13.00 - 18.00
3,000
10 ชั่วโมง
07.00 - 18.00

อัลบั้มภาพ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
Mobile082-3507652